Priser


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: 

Egenandelen er den samme dersom du oppsøker en annen fastlege enn din egen, eventuelt for ny vurdering.

Dersom du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en ekstra sum.

Laboratorieprøver, diverse materiell/utstyr mv. kan medføre tilleggskostnader, også for barn og gravide.

Egenandeler hos lege kommer inn under frikortordningen.

Du kan lese mer om dette på helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/betaling-hos-lege